? PBW - Przedsiębiorstwo Budownicta Wodnego

Aktualności

Nowa strona PBW

nowa strona PBW

PBW w akcji

Lodołamanie


Zdjęcia 

Zdjęcia z budowy


Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
03-199 Warszawa
ul. Modlińska 17
   Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Kierownictwo PBW S.A.
Robert Szostak PREZES ZARZĄDU
Andrzej Kijek WICEPREZES ZARZĄDU ds. technicznych
Sekretariat
Małgorzata Dziuba Asystentka Prezesa 22 81-12-983
22 81-13-422
22 32-65-173
fax. 22 81-19-952
sekretariat@pbw.com.pl
Dyrekcja Zakładu
Dariusz Peska  Dyrektor Zakładu 22 614-56-80
22 326-51-03
506-143-580
dpeska@pbw.com.pl
Główny Księgowy, Dział Płac i Księgowości
Barbara Stańczewska Główny Księgowy 22 32-65-105
22 614-56-48
506 14-35-59
bstanczewska@pbw.com.pl
Dział Kadr, Administracji i Organizacji
Małgorzata Kozioł Kierownik 22 32-65-118
506-14-35-67
kadry@pbw.com.pl
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Dział Przygotowania Produkcji, Marketingu i Zaopatrzenia
Krzysztof Maciejewski Kierownik 22 32-65-158
22 61-45-632
pbwpr@pbw.com.pl
Służba BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska
Marcin Dziuba Inspektor 22 32-65-112 mdziuba@pbw.com.pl
Dział Realizacji i Nadzoru Budów
Jan Winiarski p.o Kierownik Działu 22 32-65-185
506-14-35-77
zbs@pbw.com.pl
Dział Sprzętu i Transportu
Jan Winiarski Kierownik Działu 22 32-65-139
22 81-13-538
506 14-35-72
ze@pbw.com.pl
Zygmunt Majewski Z-ca kierownika 22 32-65-141 zmajewski@pbw.com.pl
Dział Remontów i Usług Stoczniowych
Tomasz Sochacki Kierownik 22 32-65-135
506 14-35-65
dr@pbw.com.pl